SenaBusiness Radio (B-Radio.nl) beschikt over een Sena licentie. Sena staat in voor de naburige rechten en behartigt de belangen van de podiumartiesten, de bandleden en de producenten: de muziekmakers genoemd. Sena int hiervoor vergoedingen bij alle (openbare) gebruikers van muziek, dus ook bij ons.

Licentienummer: SW1322.17

Buma/StemraBusiness Radio (B-Radio.nl) beschikt ook over een Buma/Stemra licentie. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden (bijvoorbeeld via een internetradio) zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden.

Licentienummer: SW17N.0026